Roskilde Gruppe

Roskilde Gruppe

. . . . Sammen rykker vi verden – med vilje

Indmeldelse

Velkommen som nyt medlem!

Dejligt at du eller dit barn vil være med i Roskilde Gruppe og fællesskabet omkring gruppen. Du skal først lave indmeldelsen, når du eller dit barn har deltaget i 3-4 møder og du har drøftet indmeldelsen med lederen. Der kan i perioder være venteliste på optagelse i nogle enheder.

Ved indmeldelse: (Roskilde Gruppes tilføjelse vedr. Foto-tilladelse.)
I nedenstående indmeldelsesblanket beder KFUM-Spejderne i Danmark om ”Fototilladelse”. Siden den pågældende formulering blev lavet, har Datatilsynet i september 2019 ændret praksis i forhold til billeder på internettet. Datatilsynet vil ikke længere sondre mellem situations- og portrætbilleder, og det vil fremadrettet være Datatilsynets opfattelse, at spørgsmålet, om der vil kunne offentliggøres et billede på internettet – uden samtykke fra den berørte person – vil bero på en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen.

Et af Datatilsynets konkrete eksempler på billeder, der med deres nye praksis som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke er:
”Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter”

Med udgangspunkt i Datatilsynets tidligere praksis omhandler den pågældende Fototilladelse kun Portrætbilleder. Altså billeder hvor det primære formål er at vise en eller flere personer, herunder gruppebilleder og nærbilleder.

Selvom stort set alle billeder der tages i regi af Roskilde Gruppe er Situationsbilleder, beder vi om at der gives Fototilladelse, med mindre du/I har helt særlige grunde til andet.

Med udgangspunkt i Datatilsynets tidligere praksis, er situationsbilleder ikke omfattet af Persondataforordningen. Situationsbilleder er billeder, hvor det primære motiv/formål er at vise en situation – fx spejdere der laver en aktivitet. Derfor kan vi ikke afvise, at man måske kan genkende en spejder/sit barn på nogle af vores situationsbilleder, men hensigten er at vise hvad spejderne laver, og billederne selvfølgelig er vurderet harmløse.

Såfremt du erfarer at Roskilde Gruppe har benyttet et billede af dig eller dit barn, som du ikke ønsker offentliggjort, er du velkommen til at gøre os opmærksom på det, uanset om det kategoriseres som Portræt- eller Situationsbillede. Vi vil derefter forsøge at efterkomme dit ønske om sletning af det pågældende billede.

Indmeldelse (Udfyldes online)