Roskilde Gruppe

Roskilde Gruppe

. . . . Sammen rykker vi verden – med vilje

Gruppeledelse

Den formelle ledelses-struktur i en KFUM-Spejdergruppe er således:

På den årlige gruppegeneralforsamling vælges en gruppebestyrelse. Gruppebestyrelsen konstituerer sig med en formand.

Lederne i gruppen vælger en gruppeleder og et antal gruppeassistenter. Disse varetager den daglige drift af gruppen og svarer til, hvad der i erhvervslivet kaldes en direktion.

Ansvarlige ledere, assistenter og medhjælpere i de enkelte enheder, fremgår af de respektive enhedssider.

De forskellige roller og ansvarsområder i Roskilde Gruppe varetages pt. således:

 Rolle  Navn    Mail og evt. relation   Telefon
 Gruppeleder  Cecilie Thaarup  cecilie1995@gmail.com  60932895
 Gruppeassistent  Anita Korsgaard  anitakorsgaard@gmail.com  25214211
 Gruppeassistent  Bente Meidahl  bentemeidahl@gmail.com   23881868
 Gruppeassistent  Mia Lena Engebretsen  mialenamail@gmail.com  20684081
 Gruppeassistent  Thure Bonde   Lindberg  thurebl@gmail.com  42531411
 Gruppeassistent  Ida Marie Hartvig ida.marie@hartvig.dk  52390991
 Spejderpedel (Eriksvej)  Søren Holm  soeren.holm@yahoo.com  22495180
 Hytteansvarlig
(Eriksvej og Sct. Georg)
 Ole Wedel Nielsen  ole.vellerup@gmail.com  25843849
 Hytteudlejer (Sct. Georg)  Harry Carstensen  harrycarstensen@gmail.com  29649480
 Kasserer  Asger Jensen   mail@asger-jensen.dk   22123247
 Gruppebestyrelsesformand  Nikolaj Roy   (Anna  –   ulveflok)  nikolaj.roy@gmail.com  27208633
 Gruppebestyrelsesmedlem  Marianne Rask
 (Svend –   seniortrop)
 m_rask@yahoo.com
 
 20362014
 Gruppebestyrelsesmedlem  Katrine Torbensen
 (Emil – ulveflok)
 ktorbensen@gmail.com
 
 53375965
 Gruppebestyrelsesmedlem  Stine Munk
 (Samuel –   juniortrop)
 stinemunk75@gmail.com
 
 28740847
 Gruppebestyrelsesmedlem  Lisbeth Rosenørn
(Dagmar –  juniortrop)
 lisbethrosenoern@gmail.com
 
 30304095
 Repræsentant for over 15-årige  Casper Bejrholm   Hansen  cbh1608@gmail.com  53276770