Roskilde Gruppe

Roskilde Gruppe

. . . . . . Sammen rykker vi verden – med vilje

Gruppeledelse

Den formelle ledelses-struktur i en KFUM-Spejdergruppe er således:

På den årlige gruppegeneralforsamling vælges en gruppebestyrelse. Gruppebestyrelsen konstituerer sig med en formand.

Lederne i gruppen vælger en gruppeleder og et antal gruppeassistenter. Disse varetager den daglige drift af gruppen og svarer til, hvad der i erhvervslivet kaldes en direktion.

Ansvarlige ledere, assistenter og medhjælpere i de enkelte enheder, fremgår af de respektive enhedssider.

De forskellige roller og ansvarsområder i Roskilde Gruppe varetages pt. således:

 Rolle  Navn    Mail og evt. relation   Telefon
 Gruppeleder  Ledig    
 Gruppeassistent  Bo Hagensten Møller  bo.hagensten.moeller@gmail.com;    29137617
 Gruppeassistent  Sofie Ahrensberg  sofie.ahrensberg@live.dk  53255889
 Gruppeassistent  Bente Meidahl  bentemeidahl@gmail.com   23881868
 Gruppeassistent  Benjamin Skov  theskov@gmail.com  31406646
 Gruppeassistent  Lisa Mailand  mailand4000@gmail.com  26655495
 Gruppeassistent  Thure Bonde Lindberg  thurebl@gmail.com  42531411
 Gruppeassistent  Marianne Toft marianne.toft@gmail.com  40136038
 Spejderpedel (Eriksvej)  Søren Holm  soeren.holm@yahoo.com  22495180
 Hytteansvarlig
(Eriksvej og Sct. Georg)
 Ole Wedel Nielsen  ole.vellerup@gmail.com  25843849
 Hytteudlejer (Sct. Georg)  Harry Carstensen  harrycarstensen@gmail.com  29649480
 Kasserer  Asger Jensen   mail@asger-jensen.dk   22123247
 Gruppebestyrelsesformand

 Birte Hansen Freja og Marius (Spejdertrop)

 birte.hansen3@gmail.com  99557639
 Gruppebestyrelsesmedlem  Marianne Rask
 Svend (Spejdertrop)
 m_rask@yahoo.com
 
 20362014
 Gruppebestyrelsesmedlem  Ester Beha Baunsgaard
 Karla (Bæverflok)
 esterbeha@gmail.com
 
 25790834
 Gruppebestyrelsesmedlem  Kim Møller Behrend  kmb@get2behrend.dk  29886051
 Gruppebestyrelsesmedlem  Stine Munk
 Samuel (Juniortrop)
 stinemunk75@gmail.com
 
 28740847
 Repræsentant for over 15-årige  Ida Korsholm  idakorsholm@gmail.com  23648480
 Repræsentant for over 15-årige  Casper Bejrholm Hansen  cbh1608@gmail.com  53276770