Roskilde Gruppe

Roskilde Gruppe

. . . . . . Sammen rykker vi verden – med vilje

Gruppeledelse

Den formelle ledelses-struktur i en KFUM-Spejdergruppe er således:

På den årlige gruppegeneralforsamling vælges en gruppebestyrelse. Gruppebestyrelsen konstituerer sig med en formand.

Lederne i gruppen vælger en gruppeleder og et antal gruppeassistenter. Disse varetager den daglige drift af gruppen og svarer til, hvad der i erhvervslivet kaldes en direktion.

Ansvarlige ledere, assistenter og medhjælpere i de enkelte enheder, fremgår af de respektive enhedssider.

De forskellige roller og ansvarsområder i Roskilde Gruppe varetages pt. således:

 Rolle  Navn    Mail og evt. relation   Telefon
 Gruppeleder  Ledig    
 Gruppeassistent  Bo Hagensten   Møller  bo.hagensten.moeller@gmail.com;  29137617
 Gruppeassistent  Sofie Ahrensberg  sofie.ahrensberg@live.dk  53255889
 Gruppeassistent  Bente Meidahl  bentemeidahl@gmail.com   23881868
 Gruppeassistent  Benjamin Skov  theskov@gmail.com  31406646
 Gruppeassistent  Lisa Mailand  mailand4000@gmail.com  26655495
 Gruppeassistent  Thure Bonde   Lindberg  thurebl@gmail.com  42531411
 Gruppeassistent  Marianne Toft marianne.toft@gmail.com  40136038
 Spejderpedel (Eriksvej)  Søren Holm  soeren.holm@yahoo.com  22495180
 Hytteansvarlig
(Eriksvej og Sct. Georg)
 Ole Wedel Nielsen  ole.vellerup@gmail.com  25843849
 Hytteudlejer (Sct. Georg)  Harry Carstensen  harrycarstensen@gmail.com  29649480
 Kasserer  Asger Jensen   mail@asger-jensen.dk   22123247
 Gruppebestyrelsesformand  Birte Hansen   (Marius  –   spejdertrop)  birte.hansen3@gmail.com  99557639
 Gruppebestyrelsesmedlem  Marianne Rask
 (Svend –   spejdertrop)
 m_rask@yahoo.com
 
 20362014
 Gruppebestyrelsesmedlem  Ester Beha   Baunsgaard
 (Karla – bæverflok)
 esterbeha@gmail.com
 
 25790834
 Gruppebestyrelsesmedlem  Stine Munk
 (Samuel –   juniortrop)
 stinemunk75@gmail.com
 
 28740847
 Gruppebestyrelsesmedlem  Nikolai Roy
(Otto –  bæverflok og Anna – ulveflok)
 nikolaj.roy@gmail.com
 
 27208633
 Gruppebestyrelsesmedlem  Rune Kristensen (Freja -spejdertrop)  ruk.rune@gmail.com
 
 25287137
 Gruppebestyrelsesmedlem  Anita Korsgaard (Ellen – ulvflok og Astrid – juniortrop)  anitakorsgaard@gmail.com
 
 25214211
 Gruppebestyrelsesmedlem  Mia Lena Engebretsen
(Tobias- bæverflok)
 mialenamail@gmail.com
 
 20684081
 Repræsentant for over 15-årige  Ida Korsholm  idakorsholm@gmail.com  23648480
 Repræsentant for over 15-årige  Casper Bejrholm   Hansen  cbh1608@gmail.com  53276770